2012-12-18 17:39ความแตกต่าง All i-frame กับ IPB compressions
All i-frame มีภาพจริงทุก frame
2012-12-18 17:09วิธีใช้งาน vector scope
Vector Scope ใช้งานอย่างไร?