ความแตกต่าง All i-frame กับ IPB compressions

ผู้เขียน : ake 2012-12-18 17:39
All i-frame มีภาพจริงทุก frame
อธิบายง่ายๆนะครับ

ยกตัวอย่างถ่ายที่ 30fps
All i-frame จะเก็บภาพจริงๆทั้ง 30 frame ใน 1 วินาที ข้อมูลจะมีขนาดใหญ่มากกว่า (ภาพหลัก 30 ภาพ)

ส่วน IPB compressions จะถ่ายภาพจริงๆเป็นภาพหลัก เรียกว่า key frame (ภาพหลัก) จำนวน 2 ภาพใน 30 ภาพ
คือ 1 ภาพ key frame และอีก 14 ภาพที่คำนวณความแตกต่างของ pixel ที่เปลี่ยนไป 
แล้วถ่าย key frame ในภาพที่ 16 ส่วนภาพ 17-30 ก็คำนวนเอาเหมือนเดิม ก็จะได้ 30 ภาพใน 1 วินาที
จึงส่งผลให้ได้ file ขนาดเล็กกว่า All i-frame ประมาณ 3 เท่า

ข้อดีของ All i-frame ก็คือมีภาพจริงทุก frame จึงนำไปตัดต่อง่ายกว่า เล่น vdo ง่ายกว่า
ซึ่งคำว่าง่ายกว่าในที่นี้หมายถึง "สามารถใช้ Spec เครื่อง com ที่ต่ำลงได้"

แต่ IPB ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ดี เพราะเป็นการบีบอัดซึ่งถูกพัฒนามาจาก IPP ที่เป็นระบบบีบอัดของ canon รุ่น 7D 60D 600D 550D ...
ซึ่ง IPB จะมีการคำนวนที่ซับซ้อนและดีกว่า IPP (มั้ง...ตามที่ paper บอกมา)
ภาพที่ได้อาจจะต่างในเรื่องของคุณภาพ แต่บางครั้งก็มองไม่ค่อยเห็น คล้ายกับ AVI กับ MPEG
แต่ก็แน่นอนว่าภาพที่ได้มาจาก All i-frame มีมวลมากกว่า ย่อมทำอะไรได้ง่ายและสะดวกกว่า

ไฟล์ขนาด 4GB
ถ่าย All i-frame ได้ประมาณ 5 นาที
ถ่าย IPB compressions ได้ประมาณ 13 นาที

สุดท้ายแล้วก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละท่านครับ    
เข้าชม 22297 คน