สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
 • 112เข้าชม
 • 0ตอบกลับ

คุรุสภาจัดประกวดสปอตโทรทัศน์ และสปอตวิทยุ ชิงเงินรางวัลรวม 240,000 บาท

ระดับ : สมาชิก V
โพสต์
142
เงิน
3729
ความดี
2182
เครดิต
2251
จิตพิสัย
4169
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร


หัวข้อ “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา”

เชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมประกวด โดยสามารถส่งประกวดเป็นทีมๆ ละ 3 - 5 คน
ไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิคในการนำเสนอ
ความยาว 0.30 - 1 นาที
และสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ประเภทละ 1 ผลงานเท่านั้น
การตัดสินจะพิจารณาจากคุณภาพของงาน คุณค่าด้านการสื่อความหมาย และคุณภาพการผลิตสปอตโทรทัศน์วันครู มี 5 รางวัล ประกอบด้วย
รางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 30,000 บาท และ
รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท

สปอตวิทยุวันครู มี 5 รางวัล ประกอบด้วย
รางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 20,000 บาท และ
รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท


ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดด้วยตนเอง (ในวันและเวลาราชการ)
หรือทางไปรษณีย์ ที่กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ชั้น 1 อาคาร 2 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 128/1
ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ
หรือทาง e-mail :
[font=]veeneeta_r@ksp.or.th ภายในเวลา 23.59 น.
และจะประกาศผลให้ทราบภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2560
         ดาวน์โหลดใบสมัครฯ ได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา [font=]www.ksp.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มสื่อสารองค์กร โทรศัพท์ 0 2282 2743          


http://www.ksp.or.th/ksp2013/content/view.php?mid=92&did=1317&tid=

บทความที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
   2D Barcode : ถ่ายและตัดต่อวีดีโอ จากกล้อง VDO HD DSLR
   free counters
   ©2009-2010 ThaiDFilm.com